Zaznacz stronę

Szanowna Klientko, jeżeli znalazłaś się na tej stronie, oznacza to, że najprawdopodobniej coś poszło nie tak w trakcie zamówienia lub kursu i nie jesteś zadowolona z dokonanego zakupu.

Szanuję Twoje prawa, dlatego poniżej znajdziesz wszystkie informacje, które pozwolą Ci szybko i wygodnie złożyć reklamację lub dokonać zwrotu towaru w ramach odstąpienia od umowy.

 

1) INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym zakupiłaś kurs.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, poinformuj mnie (Viva Life Justyna Kwiatkowska Pl.Hallera 5 lok. 14A, 03-464 Warszawa) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres pytania@zadbanafinansowo.pl).

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy abyś wysłała informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od dnia zakupu.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracam Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostałam poinformowana o Twojej decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonam przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inne rozwiązanie – w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

2) INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponoszę wobec moich Klientek odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym za wady funkcjonowania platformy szkoleniowej.

 

Po wykryciu wady w funkcjonowaniu kursu masz prawo:

  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ale nie wtedy kiedy wada jest nieistotna,
  • żądać usunięcia wady.

 

Zgłoszenie należy składać drogą elektroniczną na adres pytania@zadbanafinansowo.pl

Możesz skorzystać z dołączonego formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

W ciągu 14 dni ustosunkuję się do Twojego żądania.

 

W przypadku gdy do ustosunkowania się do reklamacji niezbędne będzie uzyskanie dodatkowych informacji, poproszę Cię drogą mailową o ich przedstawienie. Nie wpłynie to jednak na czas ustosunkowania się do Twojego żądania. Reklamacja zostanie rozpatrzona również w razie braku Twojej odpowiedzi.

Odpowiedź na reklamację prześlę Ci na adres mailowy z którego złożyłaś żądanie rozpatrzenia reklamacji.

 

Zastrzegam sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu platformy szkoleniowej www.szkola.zadbanafinansowo.pl w przypadku planowanej lub bieżącej obsługi, konserwacji serwera oraz oprogramowania. Przerwa taka nie będzie wówczas podstawą do roszczenia reklamacyjnego.

 

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama. Czas na zgłoszenie biegnie od momentu dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

 

Zagadnienie rękojmi jest niezwykle złożone i zachęcam do zapoznania się z Kodeksem Cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich opisujących dokładnie i obrazowo Twoje uprawnienia.

Mój sklep i platforma szkoleniowa działają w zgodzie z prawem, a ja szanuję prawa moich Klientek, więc informacje prawne, które tam znajdziecie będą również miały zastosowanie w zakresie umów ze mną.

 

Zachęcam do zadawania wszelkich pytań na adres: pytania@zadbanafinansowo.pl